Καλώς ήλθατε στο Δικηγορικό Γραφείο Χαράλαμπου Αποστολίδη

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1988 και συνεχίζει αδιαλείπτως μέχρι σήμερα να λειτουργεί με πλήθος συνεργατών τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός αυτής.
Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σ΄ όλους τους τομείς του δικαίου δεδομένου ότι κάθε συνεργάτης είναι εξειδικευμένος στον αντίστοιχο τομέα που εξυπηρετεί.

Η εξειδίκευσή μας και η μακρόχρονη εμπειρία μας με Έλληνες του εξωτερικού και αλλοδαπούς πελάτες και δικηγόρους μας δίνει τη δυνατότητα να κινούμαστε αποτελεσματικά σε υψηλά επίπεδα ελληνικής και διεθνούς δικηγορικής πρακτικής.

Διεύθυνση: Μοσκώφ 12, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 501375

Ειδικότητες

Αστικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

Εργατικό δίκαιο

Δημόσιο και Διοικητικό δίκαιο

Δίκαιο Μεταφορών

Βιομηχανική Ιδιοκτησία