Αποζημιώσεις

Αποστολίδης Α. Βασίλειος
Δικηγορικό Γραφείο

– Περιγραφη

Η ζημιά που προέρχεται από άδικες πράξεις ή παραλείψεις και η αντίστοιχη υποχρέωση αποζημίωσης προς αποκατάσταση της ζημιάς αποτελούν κλασσικό αντικείμενο ενασχόλησης του δικηγορικού γραφείου Αποστολίδης Α. Βασίλειος για υποθέσεις αποζημιώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το δικηγορικό γραφείο Αποστολίδης Α. Βασίλειος εξειδικεύεται στο χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων:

 • παράβαση σύμβασης
 • άδικη, παράνομη πράξη ή παράλειψη
 • προσβολή προσωπικότητας
 • τροχαία ατυχήματα
 • εργατικό ατύχημα
 • ιατρικό λάθος
 • κακοτεχνία, ελάττωμα, έλλειψη
 • κατασκευής ακινήτου ή κτιρίου
 • δάνεια τραπεζών, καταχρηστικοί όροι
 • ασφάλεια, ασφάλιση καταχρηστικοί όροι
 • γενικοί όροι συναλλαγών
 • προστασία καταναλωτή
 • πνευματική ιδιοκτησία
 • διανοητική ιδιοκτησία
 • εμπορικά σήματα
 • αθέμιτος ανταγωνισμός