Εταιρικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις

Αποστολίδης Α. Βασίλειος
Δικηγορικό Γραφείο

– Περιγραφη

Το εταιρικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων ρυθμίζει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία κάθε γνωστού εταιρικού τύπου, από την απλή ατομική επιχείρηση μέχρι και τη μεγάλη ανώνυμη εταιρεία.

Το δικηγορικό μας γραφείο καλύπτει όλο το φάσμα του δικαίου των εταιρειών, επιχειρήσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών και εμπορικών απαιτήσεων, με μεγάλη εξειδίκευση στους εξής τομείς:

• Νομικές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου
• Σύσταση-Μεταβίβαση εταιρειών/επιχειρήσεων
• Νομικές Συμβολές αναφορικά με Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
• Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια, συμβάσεις εργασίας)
• Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας/Διανομής
• Εταιρική Χρηματοδότηση
• Θέματα Εργατικού Δικαίου
• Επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια
• Συμβάσεις, δάνεια τραπεζών
• Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων όπως franchise, leasing, time-sharing, factoring, sponsoring, forfeiting