Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Αποστολίδης Α. Βασίλειος
Δικηγορικό Γραφείο

– Περιγραφη

Η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει νομικές συμβουλές σε όλο το φάσμα των συναλλαγών που αφορούν σε τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων κοινοπρακτικών δανείων, της μόχλευσης επενδύσεων και εξαγορών, της χρηματοδότησης έργων και του ρυθμιστικού πλαισίου παροχής οικονομικών υπηρεσιών. Η δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  • Χρηματοδότηση έργων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων
  • Εταιρική χρηματοδότηση
  • Ρύθμιση παροχής οικονομικών υπηρεσιών
  • Συμμόρφωση εισηγμένων εταιρειών
  • Εξαγορές και συγχωνεύσεις και
  • Ιδιωτικές επενδύσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδυτικά funds.