Ξενοδοχεία / Τουρισμός

Αποστολίδης Α. Βασίλειος
Δικηγορικό Γραφείο

– Περιγραφη

Η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά και χώρα παροχής επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων, των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, του θεματικού και συνεδριακού τουρισμού.

Οι άριστες παροχές ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών είναι αυτές που διαχρονικά κατέταξαν τον ξενοδόχο και τον τουριστικό πράκτορα στην κορυφή των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Ο εξειδικευμένος δικηγόρος για υποθέσεις ξενοδοχείων και τουρισμού στάθηκε πολύτιμος συνεργάτης τους, προσφέροντας τις νομικές υπηρεσίες του σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Πιο συγκεκριμένα, το δικηγορικό γραφείο Αποστολίδης Α. Βασίλειος εξειδικεύεται στο χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων:

 • αγορά πώληση ξενοδοχείων
 • μίσθωση ξενοδοχείων
 • management διαχείριση
 • τραπεζικό δάνειο ξενοδοχείων
 • συγχώνευση, διάσπαση
 • ξενοδοχειακών & τουριστικών μονάδων
 • σύμβαση αντιπροσώπευσης
 • σύμβαση κράτησης δωματίων
 • allotments, release period
 • απαιτήσεις πελατών, αποζημιώσεις
 • απαιτήσεις ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων
 • γνωμοδοτήσεις
 • εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχείο, τουριστική επιχείρηση
 • απαιτήσεις από ξενοδοχεία
 • εργατικά ζητήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • εργατικά ζητήματα ξεναγών, συνοδών